Placené služby

*i pro neregistrované pacientky*

Poskytujeme:
  • prvotrimestrální screening
  • 3D barevné snímky
  • 3D, 4D záznam na flash disk (nutno nový či naformátovaný)

Ceník k nahlédnutí v ambulanci